Twój koszyk więcej »

POCHŁANIACZ WIELOGAZOWY ABEK1 SECURA

Zamówienie

Cena: 43.55
Dostępny w 14 dni roboczych

POCHŁANIACZ WIELOGAZOWY ABEK1 SECURA

 

- pochłaniacze ABEK1, po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski,
chronią układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych,
parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji.
Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj.
- zgodne z normą PN-EN 141:2002
- zgodne z normą EN 141:2000
- stosowane z półmaskami:
- secura 2000, Advantage 200
- stosowane z maskami:
- advantage 1000, Advantage 3000ZAGROŻENIE:

wszystkie substancje wymienione poniżej, występujące równocześnie lub pojedynczo.
Aceton, aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu, arsenowodór, brom, bromowodór, dwusiarczek węgla, fluor, formaldehyd, fosforowodór, jod, jodowodór, kwas mrówkowy, siarkowodór, chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, kwas mrówkowy, siarkowodór, trójtlenek siarki, amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetyloetyloamina, etyloamina, iminodwuetyloamina), anilina.

Powiadom znajomego

:
:
: