Twój koszyk więcej »

POCHŁANIACZE PRZECIW PAROM I GAZOM ABEK A1

Zamówienie

Cena: 28.58
Dostępny w 7 dni roboczych

POCHŁANIACZE PRZECIW PAROM I GAZOM ABEK  A1

 

- pochłaniacze A1, po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski,
chronią układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C,
przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%
- zgodne z normą PN-EN 141:2002
- zgodne z normą EN 141:2000
- stosowane z półmaskami:
- secura 2000, Advantage 200
- stosowane z maskami:
- advantage 1000, Advantage 3000ZAGROŻENIE:

aceton, aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne.

Powiadom znajomego

:
:
: